Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole masowej

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności organizacjiu przestrzeni edukacyjno-terapeutycznej w trosce o rzeczywiste potrzeby specjalne dziecka ze spektrum autyzmu.

W ramach szkolenia istnieje możliwość przeprowadzenie konsultacji dotyczących konkretnych uczniów z ASD przebywających w placówce.


Tematyka szkolenia:

 • Podstawy teoretyczne.
 • Sygnały alarmowe dla autyzmu/objawy autyzmu.
 • Etiologia autyzmu – przegląd koncepcji.
 • Diagnoza różnicowa.
 • Funkcja objawów ASD.
 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych( agresja, autoagresja).
 • Ścieżka diagnostyczna -umiejętność ukierunkowania rodziców dzieci z objawami ASD.
 • Zasady pracy w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych.
 • Zasady pracy w kontekście nieprawidłowości funkcjonowania społecznego.
 • Zasady pracy w kontekście braku elastyczności w zachowaniu i myśleniu, występowania sensoryzmów i trudnych zachowań.
 • Zasady pracy w kontekście rozwijania funkcji poznawczych.
 • Zasady pracy w kontekście funkcjonowania sensorycznego.
 • Wskazówki na lepszą współpracę z dzieckiem z ASD.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem u dziecka z ASD w podejściu niedyrektywnym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzyma konkretne narzędzia do pracy edukacyjnej z dzieckiem z ASD w grupie, radzenia sobie z niespecyficznym zachowaniem u ucznia z ASD   
 • będzie miał większą wiedzę dotyczącą różnicowania ASD od innych pokrewnych zaburzeń rozwojowych wymagających innej ścieżki terapeutycznej i edukacyjnej
 • otrzyma konkretne narzędzia dydaktyczne, terapeutyczne i diagnostyczne do pracy z uczniem z ASD
 • będzie z większym rozumieniem, wrażliwością rozpoznawał potrzeby dzieci /osób z ASD, co przyczyni się do zmniejszenia cierpienia tych osób, a przede wszystkim do ustanowienia właściwej ścieżki pomocy
 • będzie miał szersze spojrzenie na możliwości edukacyjne i terapeutyczne dzieci z ASD.

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal