Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Trening umiejętności społecznych w profilaktyce niedostosowania społecznego

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z problemami m.in.: niedostosowania społecznego, objawów ze spektrum autyzmu, fobii społecznej, mutyzmu wybiórczego, nieśmiałości.

Cele szkolenia:

  • jest zdobycie kompetencji z zakresu rozwijania u uczniów umiejętności społecznych, w tym kształtowania umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań, poprawy komunikacji interpersonalnej.

Założenia merytoryczne:

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

  • poznają podstawy teoretyczne rozwoju umiejętności społecznych (w tym: czynniki warunkujące rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, wybrane zaburzenia w rozwoju)
  • zdobędą umiejętności Treningu Umiejętności Społecznych w pracy z dziećmi przejawiającymi deficyty społeczne
  • nauczą się efektywnej pracy metodą TUS (w tym: diagnozy, metod i technik, zasad pracy w grupie, ewaluacji)
  • poznają praktyczne techniki i metody rozwijające kompetencje społeczne
  • poznają skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w praktyce pedagogicznej


Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

  • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
  • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
  • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal