Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Strefa napięć, czyli o konflikcie pokoleń

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu zmian neurorozwojowych w ludzkim OUN oraz ich wpływu na zachowania ludzi w różnym wieku, w tym:
 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu neuronauk wykorzystywanej w procesie uczenia (się)
 • zrozumienie możliwości poznawczych uczniów

Tematyka szkolenia:

 • Neurologiczny kontekst zmian w regułach życia społecznego (zmiany pokoleniowe)
 • Charakterystyka działania mózgu na różnych etapach rozwoju człowieka
 • Mózg nastolatka – okres krytyczny
 • Mózg dorosłego/ nauczyciela - kosztorys dorosłości
 • Dwa mózgi w domu i w szkole
 • Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych i wychowawczych
 • Mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna

 

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal