Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Radzenie sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami w pracy nauczyciela

Cel szkolenia: podniesienie efektywności dydaktycznej uczestników poprzez zdobycie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakres:

 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w praktyce szkolnej
 • redukcji stresu
 • poprawy jakości relacji interpersonalnych w pracy nauczyciela

Tematyka szkolenia:

 • stres zawodowy: rodzaje stresorów w pracy nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem stresu związanego z relacjami interpersonalnymi (z rodzicami, współpracownikami, przełożonymi)
 • jakość relacji interpersonalnych: konflikty, wrogie zachowania, patologie w relacjach (mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne)
 • skutki stresu w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, funkcjonowania zawodowego i społecznego
 • indywidualne i organizacyjne sposoby przeciwdziałania nieprawidłowościom w relacjach:
  • zasady budowania bezpiecznej organizacji
  • sposoby indywidualne: komunikacja w bezpośrednim kontakcie, zasady komunikacji formalnej.

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal