Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Jak pomagać sobie i uczniom w kryzysie

Cel szkolenia: podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności pomagania sobie i dzieciom/ uczniom w kryzysie


Dzięki szkoleniu Uczestnik/ Uczestniczka:

  • dowie się, czym jest kryzys i jak wygląda ostra realcja na stres
  • zdobędzie umiejętności lepszego zrozumienia zjawiska kryzysu
  • pozna ryzykowne zachowania młodzieży (samouszkodzenia i myśli samobójcze)
  • będzie potrafić wzmocnić adekwatne zachowania wobec osoby w kryzysie
  • zdobędzie umiejętności pogłębiania szacunku i zrozumienia dla osób w kryzysie
  • zdobędzie wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej
  • potrafi kształtować strategię, postawy życiowe i umiejętności interpersonalne konieczne w pracy wychowawczej 

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

  • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
  • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
  • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal