Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kryzysy w życiu dzieci i młodzieży - profilaktyka i interwencja kryzysowa

Cel szkolenia: podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności pomagania sobie i dzieciom/ uczniom w kryzysie


Dzięki szkoleniu Uczestnik/ Uczestniczka:

 • dowie się, czym jest kryzys i jak wygląda ostra realcja na stres
 • zdobędzie umiejętności lepszego zrozumienia zjawiska kryzysu
 • pozna ryzykowne zachowania młodzieży (samouszkodzenia i myśli samobójcze)
 • będzie potrafić wzmocnić adekwatne zachowania wobec osoby w kryzysie
 • zdobędzie umiejętności pogłębiania szacunku i zrozumienia dla osób w kryzysie
 • zdobędzie wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej
 • potrafi kształtować strategię, postawy życiowe i umiejętności interpersonalne konieczne w pracy wychowawczej
Wybrane treści szkolenia:
 • Depresja i niska samoocena - próba zrozumienia trudnych zachowań
o    depresja
                o    niska samoocena
                o    doświadczenie traumy związanej z m.in. konfliktem zbrojnym
 • Depresja ucznia – co możemy zrobić?
 • Tworzenie się niskiej samooceny
 • Od niskiej samooceny do depresji i zachowań suicydalnych
 • Wsparcie w kryzysie – interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
 • Rówieśnicza interwencja kryzysowa


Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal