Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Jak oswoić media społecznościowe w szkole. Agresja elektroniczna i cyberbullying w świetle najnowszych badań

Cel szkolenia:

  • zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie z wyzwaniami edukacyjnymi w czasie pandemii i nauczania zdalnego, w tym uwrażliwienie na relacje szkolne, zgodnie z przekonaniem „Edukacja to relacja”.

Tematyka szkolenia:

  • Dlaczego (i jak) warto dbać o relacje w edukacji zdalnej i tradycyjnej
  • Wpływ nowych mediów na dzieci i młodzież
  • Najnowsze wyniki badania polskich dzieci i młodzieży dotyczące używania Internetu
  • Wykorzystywanie Internetu do nauki
  • Stan psychiczny i higiena cyfrowa nauczycieli i uczniów
  • Działania dysfunkcyjne: cyberprzemoc, cyberbullying, mowa nienawiści
 

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

  • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
  • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
  • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal