Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Depresja i niska samoocena u dzieci i młodzieży

Tematem szkolenia będzie samoocena, która pełni kluczową rolę w kształtowaniu się poczucia sprawstwa, odpowiedzialności i rezyliencji (uodpornienia).


Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy na temat tworzenia się samooceny
 • pogłębienie umiejętności diagnozowania samooceny i pracy z osobą z niską samooceną
 • rozwój szacunku dla osób z problemami psychicznymi

Tematyka szkolenia:

 • Korelaty samooceny
 • Tworzenie się niskiej samooceny - analizy przypadków
 • Rozpoznawanie niskiej samooceny
 • Rola rodziców, nauczycielek i nauczycieli oraz rówieśniczek i rówieśników w kreowaniu niskiej samooceny
 • Rola wewnętrznych administratorów a samoocena
 • Mechanizmy obronne i „korzyści” osoby z niską samooceną - próba zrozumienia trudnych zachowań
 • Od niskiej samooceny do depresji i zachowań suicydalnych
 • Adekwatna, stabilna samoocena - rekomendacje

 


Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal