Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Psychotraumatologia - wprowadzenie do zagadnienia

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności pracy z osobami doświadczającymi traumy – perspektywa szkolna.

 

Wybrane treści kształcenia:

- Psychologia traumy, trauma wojenna, transgeneracyjny przekaz traumy, traumy złożone

- Style przetrwania traumy, ASD, PTSD, fragmentacja, aleksymia i dysocjacja

- Powrót do codzienności, psychoedukacja, ćwiczenie rezyliencji, przetwarzanie traumy

- Techniki pracy:

  • trening oddechu,
  • dwunastostopniowy program leczenia traumy
  • model relacyjny
  • regulacja emocji
  • wspieranie rozwoju w dłuższej perspektywie
  • zróżnicowanie ja

 

Autor programu i prowadzący zajęcia:

Tomasz Bilicki - psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland) oraz nauczyciel. Ukończył m.in. psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje w punkcie interwencji kryzysowej i w ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny). Członek brytyjskiej, branżowej organizacji non-profit Action Trauma.