Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Polski język migowy - poziom podstawowy

Ustawa o języku migowym została przyjęta przez Sejm RP i weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. 
Język migowy jest językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej


Mity dotyczące osób z niepełnosprawnościami i języka migowego: 

 • Nieprawdą jest, że niesłyszące dzieci rozwijają się gorzej, a brak słuchu i fonicznej możliwości komunikacyjnej ograniczają ich rozwój intelektualny         
 • Nieprawdą jest, że osoba niesłysząca może się bez problemu komunikować za pomocą kartki i długopisu
 • Nieprawdą jest, że wszystkie osoby niesłyszące przeczytają z ruchu warg
 • Nieprawdą jest, że każde dziecko z ubytkiem słuchu jest w stanie nauczyć się mówić i rozumieć mowę

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Poznanie podstaw problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb
 • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi
 • Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Opanowanie ok. 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo-Migowego (SJM), jak też Polskiego Języka Migowego (PJM)
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia

Program zajęć:

 • Komunikacja interpersonalna z osobą niesłyszącą     
 • Daktylografia - prawidła przekazywania alfabetu palcowego, liczebników oraz specjalnych układów dłoni
 • Komunikacja w języku migowym - PJM i SJM
 • Uregulowania prawne       
Czas trwania: 70 godz.
 

Kadra wykładowców: certyfikowani tłumacze i wykładowcy języka migowego, członkowie Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST: Aleksandra Włodarczak i Olgierd Kosiba.

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia w wysokości nawet do 90% jego kosztów ze środków PFRON. Pomagamy w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z dofinansowaniem. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów dofinansowania.

Polski język migowy - poziom średniozaawansowany

Zajęcia są kontynuacją szkolenia Polski język migowy - poziom podstawowy


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej w sektorze opieki zdrowotnej, edukacji, polityki i religii
 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z  niesłyszącymi
 • Opanowanie kolejnych znaków pojęciowych języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo-Migowego, jak też Polskiego Języka Migowego z uwzględnieniem już poznanych znaków
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia

Program zajęć:

 • Powrót do świata ciszy
 • Edukacja
 • Urzędy i instytucje
 • Zatrudnienie i praca
 • Zdrowie - dom i rodzina
 • Podróże, wypoczynek, kultura, sport
 • Kolory, odzież, pożywienie

Czas trwania: 70 godzin

 

Kadra wykładowców: certyfikowani tłumacze i wykładowcy języka migowego, członkowie Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST: Aleksandra Włodarczak i Olgierd Kosiba.


Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia w wysokości nawet do 90% jego kosztów ze środków PFRON. Pomagamy w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z dofinansowaniem. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów dofinansowania.

Polski język migowy - poziom zaawansowany

Zajęcia są kontynuacją szkolenia Polski język migowy - poziom średniozaawansowany

Program zajęć:
 • Polski język migowy (PJM): ogólna komunikacja i translacja
 • Gramatyka:
  • liczebniki inkorporowane
  • klasyfikatory
  • czasowniki – kierunkowe, procesowe, przestrzenne i obiektowe
  • zdania warunkowe, przestrzeń – topografia
  • ćwiczenia komunikacyjne z zastosowaniem powyższych zagadnień gramatycznych
 • Ideografia: analiza około 700 znaków języka migowego z uwzględnieniem regionalizmów oraz techniką ich używania
 • Kultura Głuchych: wiedza z zakresu społeczności Głuchych obejmująca savoir-vivre, historię, edukację, aspekty medyczne i społeczne
Czas trwania: 70 godz.
 

Kadra wykładowców: certyfikowani tłumacze i wykładowcy języka migowego, członkowie Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST: Aleksandra Włodarczak i Olgierd Kosiba.


Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia w wysokości nawet do 90% jego kosztów ze środków PFRON. Pomagamy w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z dofinansowaniem. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów dofinansowania.