Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Serdecznie zapraszamy do udziału w 30-godzinnym szkoleniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)


Cel szkolenia:

 • Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na metody aktywizujące i praktyczne kształcenie

Program szkolenia:

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • wezwanie pomocy
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia
 • poszkodowany nieprzytomny
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • zadławienia
 • urazy i skutki urazów
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 • wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • zatrucia
 • wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Prowadzący zajęcia:

Ratownicy medyczni, specjaliści w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; psycholog-terapeuta

 

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -