Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Cel szkolenia

Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych
do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na metody aktywizujące i praktyczne kształcenie

 

Treści kształcenia

•    Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
•    Wezwanie pomocy
•    Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia
•    Poszkodowany nieprzytomny
•    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
•    Zadławienia
•    Urazy i skutki urazów
•    Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
•    Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
•    Unieruchomienie złamań i zwichnięć
•    Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
•    Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
•    Zatrucia
•    Wsparcie psychiczne poszkodowanego
•    Ewakuacja ze strefy zagrożenia
•    Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia poprowadzą specjaliści
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Łukasz Wasielewski
i wsparcia psychicznego poszkodowanych dr Renata Bibik


Zajęcia planowane są w formule stacjonarnej w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy.
Planowana realizacja szkolenia:
    Od 29 sierpnia 2023 r. do 2 września 2023 r.
    29.08.2023 r. godz. 14:00
    30.08.2023 r. godz. 14:00
    31.08.2023 r. godz. 14:00
    1.09.2023 r.  godz. 14:00
    2.09.2023 r.   godz. 9:00