Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Istota i praktyka ochrony danych osobowych w perspektywie nowego stanu prawnego (RODO)

Cele szkolenia:

 • Poznanie nowych przepisów RODO i ich znaczenie dla procesu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem nowych zasad wykonywania obowiązku informacyjnego
 • Zaznajomienie się z dokumentacją poświadczającą dostosowanie podmiotu do standardów RODO
 • Zyskanie umiejętności właściwego formułowania tekstu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zapoznanie się z nowymi obowiązkami administratora danych

Program szkolenia:

 • Szczegółowa prezentacja przepisów RODO i dokumentacji potwierdzającej ich wdrożenie.
 • Wyjaśnienie nowego podejścia do ochrony danych osobowych.
 • Zakres przetwarzanych informacji.
 • Definicja i sposoby realizacji obowiązków informacyjnych według nowych przepisów.
 • Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 • Zgoda na przetwarzanie danych – formułowanie i wskazanie sytuacji, w których zgoda nie jest wymagana.
 • Zabezpieczenia i dokumentacja przetwarzania danych.
 • Specyfika gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dzieci.
 • Naruszenia ochrony danych – przykładowe sytuacje.
 • Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Pytania i konsultacje.


Prowadzący szkolenie:

Krzysztof Sługocki – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, stosowania prawa oświatowego, administracyjnego, autorskiego i nowych technologii) oraz użytkowania technologii informacyjnych (m.in. informatyzacja, podpis elektroniczny); trener biznesu i wykładowca z zakresu rozwoju i doskonalenia umiejętności osobistych oraz zastosowań informatyki