Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nowe standardy ochrony małoletnich. Procedura „Niebieskie Karty”

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i zmianą zasad postępowania, Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przygotowała ofertę szkolenia dla nauczycieli/ pedagogów pn.

Nowe standardy ochrony małoletnich. Procedura „Niebieskie Karty”

 

Cel szkolenia:

 • poznanie standardów ochrony małoletnich wprowadzonych w ramach najnowszych zmian w prawie:
  • z czego wynikają?
  • czemu mają służyć?
  • w jaki sposób je konstruować?
  • jak wykorzystać istniejące już w placówce procedury? 
 • omówienie konkretnych przypadków, które warto wykorzystać w tworzeniu standardu.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Definicja pojęcia przemocy
 • Analiza Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” – wykorzystanie w praktyce pedagogicznej
 • Analiza druków obowiązujących w procedurze „Niebieskie Karty” – praktyczne wskazówki do pracy
 • Rodzaje i formy przemocy; charakterystyka osób doznających przemocy i jej stosujących; mechanizmy psychologiczne charakterystyczne dla relacji, w której występuje przemoc; charakterystyka cyklu przemocy
 • Praktyczne wskazówki do przeprowadzenia interwencji z osobą doznającą przemocy.

 

Prowadząca szkolenie: Anna Grabarczyk – psychotraumatolożka, interwentka kryzysowa, pracowniczka socjalna, trenerka umiejętności społecznych. Prezeska Fundacji Huśtawka. Koordynatorka Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Specjalizuje się w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, osobami w kryzysie suicydalnym, w kryzysie bezdomności, z kobietami w kryzysach okołoporodowych oraz małoletnimi rodzicami. Prowadząca grupy wsparcia oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej, a także dobrostanu psychicznego i wypalenia zawodowego.

 


 

Nasze szkolenie:

 • zgodne jest z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
 • stanowi odpowiedź na ważne potrzeby edukacyjne nauczycieli/ pedagogów wynikające z potrzeby interwencji i wsparcia uczniów uwikłanych w przemoc
 • kładzie nacisk na niezbędność propagowania aktualnej wiedzy w zakresie udzielanego wsparcia
 • pozwala na doskonalenie kompetencji społecznych, w tym odpowiedzialności za osoby doświadczające przemocy (m.in. poprzez wzmożoną uważność i zwiększoną empatię).

 

Zapewniamy:

 • merytoryczne przeprowadzenie szkolenia w formule stacjonarnej
 • imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wystawione przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli (Decyzja nr 38/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 22 listopada 2021
 • o przyznaniu akredytacji Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli w Świdnicy)
 • ewaluację i raport końcowy oraz sprawozdanie merytoryczne z przeprowadzonego seminarium.

 

 

Proponowana data szkolenia: 1.02.2024 r. (czwartek) rozpoczęcie zajęć godz. 10.00

Liczba godz. 4 godz. dydaktycznych

Miejsce szkolenia: siedziba Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała

 

Mamy nadzieję, że szkolenie pozwoli na wskazanie tego, co aktualne i ważne w zakresie reagowania
na zgłoszenia o wystąpieniu przemocy domowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom doznającym przemocy.

 

 

Jednocześnie deklarujemy naszą otwartość na wszelkie konsultacje i omówienie kwestii merytorycznych oraz organizacyjnych wynikające z Państwa oczekiwań.

 

Jak zapisać się na szkolenie ?

 

poprzez kontakt z naszym Biurem:

mailowo: biuro@annaszywala.pl,

telefonicznie: 604 461 929, 500 237 020

osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała

 

Z wyrazami szacunku,

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała

 

 

 

    
   
 
 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.