Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Neurodydaktyka. Od wiedzy neurobiologów do praktyki szkolnej

Różnorodność punktów widzenia jest zabezpieczeniem na przyszłość, gwarantem, że jakakolwiek by ona nie była, znajdą się wśród nas tacy, których nie zaskoczy.
(dr Marek Kaczmarzyk)

 

O czym rozmawiamy

 • o metodach nauczania, które oparte są na potencjale poznawczym tkwiącym w każdym uczniu
 • o szkolnych sytuacjach kryzysowych w kontekście uwarunkowań neurobiologicznych
 • o wybranych metodach i technikach nauczania i uczenia się

Co poznamy     

 • podstawową wiedzę z zakresu neuronauk wykorzystywaną w procesie uczenia (się)
 • główne etapy rozwoju centralnego układu nerwowego człowieka
 • związki pomiędzy stanami mózgu ludzi w różnym wieku a ich preferencjami i możliwościami poznawczymi
 • znaczenie uwagi oraz motywacji ucznia i mechanizmy ich działania
 • możliwości wykorzystywania strategii memetycznych do wzmacniania siły oddziaływań dydaktycznych
 • metody budzenia mózgu i mobilizowania go do współpracy

Co zyskamy

 • zrozumienie możliwości poznawczych uczniów
 • wzbogacenie własnego warsztatu pracy o metody nauczania przyjazne mózgowi
 • wzmocnienie własnej efektywności dydaktycznej
 • przekonanie, że każdy uczeń to urodzony odkrywca, a naszą rolą jest obudzenie i pokierowanie jego ciekawością poznawczą

 

Moduł I - NEURODYDAKTYKA – JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ UCZNIA

 • Rozwój mózgu w czasie ontogenezy
  • Charakterystyka działania mózgu na różnych etapach rozwoju
 • Mózg nastolatka – okres krytyczny
  • Czego NIE POTRAFI nastolatek. 
 • Mózg dorosłego – rozwiązywanie problemów na podstawie utrwalonych wzorców
 • Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych
 • Mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna.
  • Odkrycie, znaczenie ogólne, znaczenie dydaktyczne
 • Skalowanie mechanizmów lustrzanych

Moduł II - PAMIĘĆ I UWAGA

 • Rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania
  • Zmiany w sieci neuronalnej, prowadzące do utrwalania śladów pamięciowych
 • Trwałość śladów pamięciowych a czas i intensywność odświeżania. „Górka” zapamiętywania
 • Pamięć robocza jako nasze okno na świat
  • Pojemność pamięci roboczej i testy pamięci
  • Dlaczego definicje nie mogą być długie?
 • Różne modele pamięci roboczej i ich użyteczność
 • „Uwagowe” koncepcje pamięci roboczej, dlaczego nastawienie wpływa na zapamiętywanie?
 • Filtry pamięciowe

Moduł III - MATEMATYK CZY POETKA, CZYLI PŁEĆ W SZKOLE

 • Płeć a zdolności poznawcze
  • Problem motywacji w grupach jednopłciowych i mieszanych
  • Znaczenie zależnych od płci zdolności poznawczych w praktyce szkolnej
  • Zależne od płci nauczycieli osiągnięcia szkolne uczniów
 • Znaczenie nastawień w procesie nauczania, istotność statystyczna zależności
 • Co może decydować o różnych osiągnięciach szkolnych u osób różnej płci

Moduł IV - DYSKRETNY UROK OCENY. CZY UCZNIOWIE MUSZĄ ŚCIĄGAĆ?

 • Ocena jako naturalna kompetencja gatunku ludzkiego
  • Naturalne znaczenie oceny
  • Powszechność oceniania w gatunkach społecznych
  • Znaczenie kompetencji oceniania a struktura społeczna
 • Specyfika oceny szkolnej
  • Szczególny charakter subśrodowiska szkolnego i znaczących w nim kompetencji
  • Nieadekwatność kompetencji lokalnych
  • Rozproszone strefy wpływów społecznych
  • Odpowiedź na duże znaczenie lokalne kompetencji
  • Maksymalizacja a optymalizacja wykonania zadań
 • Powszechność zjawiska ściągania a inherentny charakter potrzeby
  • Ściąga jako rozwiązanie lokalnego problemu
  • Kto ściąga i dlaczego robią to także najlepiej przygotowani?

Moduł V - MEMETYKA SZKOLNA. AUTORYTET MEMETYCZNY

 • „Memy” jako jednostki dziedziczenia pozagenowego, kultura jako przepływ memów
 • Memetyczny „darwinizm”
 • Źródła i znaczenie memotypów
  • Memotyp w ruchu, zmienność i skłonność do modyfikacji
  • Ludzki umysł jako źródło memów
 • Memetyczny nauczyciel
  • Stopień kontroli i oceny ze strony uczniów
  • Nauczyciel jako obiekt oceny memotypu
  • Werdykty i komunikaty uczniów
 • Nauczyciel jako źródło memów
  • Autorytet nauczyciela a autorytet celebryty
  • Autorytety urojone a bariery memetyczne
 • Zmiany w mechanizmach przyswajania mememów zachodzące z wiekiem
  • Kiedy umysł rośnie w siłę (umysł 50+)
  • Memetyczne wzorce zachowania a poszukiwanie nowości
  • Memetyczny „układ odpornościowy”

Moduł VI - "KIJ I MARCHEWKA". O ZNACZENIU STRESU I JEGO NASTĘPSTWACH

 • Układ kary i nagrody
 • Niesymetryczne działanie bodźców, eustres i dystres
 • Mobilizacja a dezorganizacja
 • Płaty przedczołowe w stresie, struktura i funkcje, systemy Go/NoGo
 • Motywacja i działanie demotywujące stresu
 • Badanie stresu fizjologicznego
 • Czym jest stres na poziomie energetyki organizmu

Prowadzący zajęcia: dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ w Katowicach - memetyk, propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania; autor książek Zielony mem (2012), Szkoła neuronów: o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu (2017), Unikat. Biologia wyjątkowości (2018), Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej (2018), Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem (2020)