Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym

Cel szkolenia: praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami prawa oświatowego, w tym m.in. zmiany w nauczaniu spowodowane ogłoszonym stanem zagrożenia Covid-19

Dzięki szkoleniu Uczestnik/ Uczestniczka:

  • pozna akty prawne dotyczące oświaty
  • pozna podmioty prawa oświatowego
  • zdobędzie wiedzę z zakresu kompetencji organów nadzoru pedagogicznego oraz organów prowadzących
  • zdobędzie praktyczne umiejętności formułowania wniosków, pism, podań, pism odwoławczych
  • będzie potrafić budować argumentację prawną na konkretnym przypadków
  • zdobędzie umiejętności analizowania aktów prawnych i wyciągania poprawnych wniosków i argumentów