Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

MOTIVATION PUNCH. Profilaktyka zachowań ryzykownych typu liderskiego i rówieśniczego

Dlaczego Motivation Punch:

Autorski system wychowawczy, edukacyjny, informacyjny i profilaktyczny MOTIVATION PUNCH jest nowoczesną formą profilaktyki zachowań ryzykownych typu liderskiego oraz motywacyjnego.
Odwołuje się przede wszystkim do zasobów i potencjału uczniów oraz ich motywacji, nie stawiając dorosłego w roli moralizatora.

 

Program MOTIVATION PUNCH NIE JEST nastawiony na:

 •  straszenie konsekwencjami zachowań ryzykownych (gdyż to jest nieskuteczne)
 •  informowanie o specyfice zachowań ryzykownych (co tylko rozbudza zainteresowanie)
 • wyodrębnienie jakiegoś typu zachowania ryzykownego (ponieważ przyczyny podejmowania różnych zachowań ryzykownych są podobne)

 

Program MOTIVATION PUNCH JEST zbudowany na:

 • kluczowej roli motywacji w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych
 • zaangażowaniu trzech podmiotów w szkole: uczniów, nauczycieli, rodziców (niepodejmowanie próby choćby niewielkiego i niezobowiązującego zaangażowania rodzica jest szkodliwe w oddziaływaniach profilaktycznych, gdyż sankcjonuje abdykowanie rodzica ze swojej roli)
 • koncepcji kapitału społecznego jako ważnego kryterium pomyślności w wychowaniu (bez zaufania w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic trudno prowadzić oddziaływania wychowawcze),
 • uznaniu potencjału każdego ucznia, nauczyciela i rodzica bez względu na jego dotychczasowe zachowania (chociaż nasze emocjonalne doświadczenia mogą nam czasem podpowiadać inaczej, nie ma możliwości, aby ktoś nie miał zasobów, na których można pracować)
 
Podstawy teoretyczne programu:
 • psychologia pozytywna oraz psychologia motywacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz pokolenia Z
 • koncepcja przywództwa, w szczególności profilaktyki o charakterze rówieśniczym i liderskim
 • pedagogika personalistyczna, antyautorytarna i emancypacyjna
 • koncepcja kapitału społecznego, rozumianego jako poziom zaufania w relacjach społecznych
Autor programu i prowadzenie zajęć:

Tomasz Bilicki – pedagog i terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy; absolwent programów szkoleniowych za granicą, m.in. na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Uniwersytecie w Utrechcie oraz Uniwersytecie Harvarda. Koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży w Łodzi przy Fundacji Innopolis, której jest prezesem;  twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MOTIVATION PUNCH; ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z; zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii pozytywnej oraz psychologii motywacji, psychoanalizy i jej wkładu we współczesną pedagogikę, koncepcji przywództwa, w szczególności profilaktyki o charakterze rówieśniczym i liderskim, koncepcji kapitału społecznego, rozumianego jako poziom zaufania w relacjach społecznych.