Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Metoda eksperymentu w edukacji

Treści kształcenia:

  1. Wprowadzenie do metodyki eksperymentalnej
  2. Narzędzia edukacyjne w metodyce eksperymentalnej
  3. Metody: synchroniczna, asynchroniczna.

Zagadnienia merytoryczne – cele:

Uczestnik po szkoleniu:

  1. Posiada umiejętność projektowania zajęć z wykorzystaniem metod eksperymentalnych.
  2. Wprowadza na zajęciach edukacyjnych doświadczenia oraz konstruuje laboratoria.
  3. Posługuje się narzędziami edukacyjnymi w zakresie TI

Metody i formy zajęć:

Wykład: 

Wprowadzenie do metodologii badań nad współczesnymi metodami kształcenia eksperymentalnego

Dyskusja/warsztaty:

Metody eksperymentalne we współczesnej dydaktyce i metodyce.

 

Autor programu i prowadzenie zajęć:

Robert Mertuszka - doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, trener, wykładowca, szkoleniowiec z zakresu edukacji polonistycznej na wszystkich etapach edukacyjnych; współautor, konsultant podstawy programowej kształcenia ogólnego.