Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kompleksowa terapia ręki I, II i III stopnia. Diagnoza. Terapia. Warsztat. Grafomotoryka M2Concept

30-godzinny kurs nadający uprawnienia terapeuty ręki.

Program kursu:Cel kursu:

 • zdobycie wiedzy przydatnej w diagnozie i terapii osób dorosłych opartej na neurorehabilitacji
 • nabycie umiejętności diagnozowania i terapii napięcia mięśniowego
 • nabycie umiejętności optymalizacji ćwiczeń w aktywnościach grafomotorycznych
 • nabycie umiejętności wykorzystywania akcesoriów grafomotorycznych
 • zdobycie umiejętności przeprowadzania ćwiczeń w celu usprawniania motoryki małej u osób zdradzających deficyty rozwojowe
 • zdobycie nowych kompetencji społecznych – współpracy z innymi specjalistami i rodziną

 

Program kursu obejmuje treści kształcenia, m. in.:

 • elementy anatomii kończyny górnej a rozwój sprawności kończyny górnej
 • rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki
 • rola wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki
 • wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki
 • diagnoza w zakresie sprawności ręki
 • ICF w tworzeniu planu terapii ręki
 • sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki
 • elementy terapii lustrzanej
 • przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki
 • przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki
 • rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka
 • rodzaje chwytów podstawowych i pisarskich
 • cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego
 • elementy wpływające na grafomotorykę
 • przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki - diagnoza
 • nieustalona stronność – jak wyznaczyć rękę dominującą
 • analiza zabaw lub zabawek wspierających umiejętności grafomotoryczne
 

Zajęcia praktyczne- ćwiczenia i doświadczenia, m. in.:

 • nauka otwierania ręki spastycznej
 • nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce
 • nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce
 • nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce
 • nauka obieranie jabłka i  owoców cytrusowych  z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej
 • nauka wiązania sznurowadła jedną ręką
 • nauka mobilizacji/masażu struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym, struktur przedramienia z podwyższonym i z obniżonym napięciem mięśniowym
 • zabawy trenujące sprawność manualną ręki
 • elementy terapii lustrzanej w terapii ręki
 
Autorskie prowadzenie:

dr hab. Emilia Mikołajewska – doktor nauk biologicznych, prof. w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Collegium Medicum w Bydgoszczy; naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu; praktyk i naukowiec, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT-Bobath; wynalazca w dziedzinie wózków dla osób z niepełnosprawnościami, recenzent wniosków grantowych, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. Autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym Terapia ręki. Diagnoza i terapia, Terapia ręki – warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw. Wykładowca autorskich kursów.