Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kompleksowa terapia ręki I, II i III stopnia. Diagnoza, warsztat, terapia, grafomotoryka

25-godzinne szkolenie stacjonarne

Cel ogólny:
Podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń sprawności ręki w kontekście samoobsługi, w tym w zakresie trudności grafomotorycznych

 

Wybrane treści kształcenia:

 • Elementy anatomii kończyny górnej a rozwój jej sprawności
 • Diagnoza w zakresie sprawności ręki
 • Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki
 • Nauka otwierania ręki spastycznej
 • Rola wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki
 • Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii -  ICF w tworzeniu planu terapii ręki
 • Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki
 • Elementy terapii lustrzanej w terapii ręki
 • Zasady wprowadzenia umiejętności samoobsługowych
 • Analiza i przykłady wykorzystania zabaw i zabawek w terapii ręki
 • Przykłady zabaw i ćwiczeń praktycznych trenujących sprawność manualną ręki
 • Nauka mobilizacji/masażu struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym, struktur - przedramienia z podwyższonym i z obniżonym napięciem mięśniowym
 • Przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki
 • Rodzaje chwytów podstawowych; cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu
 • Analiza zabaw lub zabawek wspierających sprawność ręki
 • Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka
 • Rozwój chwytu pisarskiego
 • Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego
 • Specyficzna diagnoza grafomotoryczna: optymalizacja pozycji, lateralizacja, nacisk, wyhamowanie
 • Przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki
 • Nieustalona stronność – jak wyznaczyć oko i rękę dominującą
 • Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego
 • Analiza biomechaniczna parametrów:
  -  kredek, długopisów, ołówków, pędzli i innych akcesoriów szkolnych
 • Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego – analiza nakładek
 • Rozwój umiejętności cięcia
 • Zasady doboru nożyczek, nauka wzorca cięcia
 • Prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek
 • Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na grafomotorykę
 • Analiza zabaw lub zabawek wspierających umiejętności grafomotoryczne

Program szkolenia objęty jest prawami autorskimi

 

Efekty kształcenia:

Szkolenie umożliwia zdobycie:

 • wiedzy opartej na neurorehabilitacji, przydatnej w diagnozie i terapii dzieci oraz osób dorosłych

 • wiedzy z zakresu zaburzeń i usprawniania motoryki małej

 • wiedzy z zakresu dysfunkcji procesów integracji sensorycznej i wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny

 • umiejętności diagnozowania i terapii napięcia mięśniowego

 • umiejętności przeprowadzania ćwiczeń w celu usprawniania motoryki małej u osób zdradzających deficyty manualne w różnych okresach życia

 • umiejętności wykorzystywania akcesoriów grafomotorycznych

 • nowych kompetencji społecznych – współpracy z innymi specjalistami i rodziną dziecka/ucznia

Autorka programu i prowadząca zajęcia:

dr hab. Emilia Mikołajewska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy; praktyk i naukowiec, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT-Bobath; wynalazca w dziedzinie wózków dla osób z niepełnosprawnościami, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. Autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym Terapia ręki. Diagnoza i terapia, Terapia ręki – warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw.

 

 Organizacja zajęć:

Zajęcia planowane są w formule stacjonarnej w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy.

Planowany termin zajęć:

 • 30 września (piątek) 2022 r., od godz. 15:30 (5 godz. dydaktycznych)
 • 1 października (sobota) 2022 r., od godz. 9:00 (10 godz. dydaktycznych)
 • 2 października (niedziela) 2022 r., od godz. 9:00 (10 godz. dydaktycznych)

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres:  biuro@annaszywala.pl,
telefonicznie pod numerami: 500 237 020, 604 461 929, 512 305 222
lub osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica