Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Jak uczyć języka polskiego obcokrajowców

35-godz. szkolenie metodyczne

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i kompetencji metodycznych do nauczania języka polskiego jako obcego


Wybrane treści kształcenia:

 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
  - Metody nauczania (w tym sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie)
  - Kompetencje językowe, jakie powinien opanować uczący się języka polskiego
  - Prezentacja podręczników oraz pomocy dydaktycznych
 • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
  - Wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem trudnych miejsc polszczyzny
 • Wiedza o Polsce i kulturze w kształceniu językowym cudzoziemców
  - Sposoby korzystania z elementów kulturowych w nauczaniu
 • Komunikacja międzykulturowa
  - Kompetencja międzykulturowa i jej wpływ na efektywność uczenia się języka
  - Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka

 

 Efekty kształcenia:

Uczestnik/ Uczestniczka szkolenia:

a)       w zakresie wiedzy

 • posiada wiedzę na temat metod stosowanych w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • posiada wiedzę na temat metod kształcenia podstawowych sprawności językowych
 • posiada wiedzę na temat zakresu kompetencji językowych, jakie powinien opanować uczący się języka polskiego na poszczególnych poziomach zaawansowania
 • zna programy, podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do nauczania języka polskiego

b)      w zakresie umiejętności

 • potrafi ułożyć program nauczania w zależności od poziomu znajomości języka polskiego oraz potrzeb uczących się
 • potrafi przygotować konspekt zajęć z równomiernym kształtowaniem wszystkich kompetencji
 • potrafi przygotować ćwiczenia rozwijające poszczególne sprawności językowe
 • potrafi dokonać oceny poziomu znajomości języka uczniów oraz ewaluacji efektów pracy

c)       w zakresie kompetencji społecznych

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności merytorycznych i dydaktycznych
 • jest propagatorem poprawnej polszczyzny

Prowadząca szkolenie:

Dagmara Szałęgadoktor nauk humanistycznych, lektor języka polskiego dla cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania, tłumaczka literatury macedońskiej, redaktorka prac naukowych, autorka wielu prac naukowych z zakresu wielokulturowości, uczestniczka projektów badawczych i dydaktycznych na uczelniach w kraju i za granicą, stypendystka programów dydaktycznych z zakresu wielokulturowości.


Jak zapisać się na szkolenie?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal