Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Jak pomagać sobie i uczniom w kryzysie

Ludzie często doświadczają trudności. Powszechnie uważa się, że dzieci i młodzież są bardziej podatne na kryzysy, gdyż nie posiadają tak dobrze wykształconych mechanizmów radzenia sobie z traumatycznymi wydarzeniami.
Szybka pomoc w kryzysie – rodzicielska, przyjacielska, czy profesjonalna – jest dużo bardziej skuteczna, niż późniejsza ewentualna terapia.

Cel szkolenia: podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności pomagania sobie i dzieciom/ uczniom w kryzysie


Dzięki szkoleniu Uczestnik/ Uczestniczka:

  • dowie się, czym jest kryzys i jak wygląda ostra realcja na stres
  • zdobędzie umiejętności lepszego zrozumienia zjawiska kryzysu
  • pozna ryzykowne zachowania młodzieży (samouszkodzenia i myśli samobójcze)
  • będzie potrafić wzmocnić adekwatne zachowania wobec osoby w kryzysie
  • zdobędzie umiejętności pogłębiania szacunku i zrozumienia dla osób w kryzysie
  • zdobędzie wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej
  • potrafi kształtować strategię, postawy życiowe i umiejętności interpersonalne konieczne w pracy wychowawczej 

Prowadzący szkolenie: Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy; pedagog i terapeuta osób uzależnionych, z problemami psychicznymi, sprawców i ofiar przemocy; trener umiejętności społecznych; twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MOTIVATION PUNCH; ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z; koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży; członek dwóch amerykańskich organizacji branżowych: International Critical Incident Stress Foundation oraz Association for Middle Level Education