Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych

Uczestnicy/ Uczestniczki szkolenia zdobędą:

 • praktyczne umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu
 • umiejętności nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania
 • umiejętności udzielania pomocy psychologicznej osobom w sytuacji kryzysu i przeżytej traumy, w tym w związku z doświadczeniem przemocy


Program szkolenia:

 • Krótka historia interwencji kryzysowej. Kto i po co to wymyślił?
 • Wprowadzenie do psychologii kryzysu. Rodzaje i fazy kryzysu. Stres a motywacja.
 • ASD i PTSD, czyli jak niektórzy reagują na kryzys i traumę.
 • Środki psychoaktywne w sytuacji kryzysowej.
 • Kryzys czy zaburzenie psychiczne?
 • Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej – polskie „procedury” interwencji kryzysowej.
 • Model interwencji kryzysowej CISM – amerykańskie „procedury” interwencji kryzysowej, zalecane przez ONZ.
 • Rówieśnicza i branżowa interwencja kryzysowa. Kluczowa rola dyrektora i nauczyciela w interwencji kryzysowej wobec ucznia i rodziny ucznia.
 • Współpraca interdyscyplinarna
 • Współpraca z mediami w interwencji kryzysowej.
 • Procedury postępowania w interwencji kryzysowej w szkole / placówce oświatowej.
 • Komunikacja w interwencji kryzysowej.
 • Środki bezpieczeństwa dla interwenta kryzysowego. Ochrona dyrektora nauczyciela przed kryzysem i traumą.
 • Trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, techniki oddychania, czyli o redukcji stresu i relaksacji po kryzysie.
 • Specyfika interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.
 • Case study - scenariusze interwencji kryzysowej wobec uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli w sytuacjach, m.in.:
  • 1. środki psychoaktywne,
  • 2. przemoc,
  • 3. gwałt,
  • 4. wypadek,
  • 5. przestępstwo,
  • 6. samookaleczenia, myśli samobójcze, próba samobójcza,
  • 7. śmierć osoby bliskiej.

Prowadzenie zajęć:

Tomasz Bilicki – certyfikowany interwent kryzysowy; pedagog i terapeuta osób uzależnionych, z problemami psychicznymi, sprawców i ofiar przemocy; trener umiejętności społecznych; twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MOTIVATION PUNCH; ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z; zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii pozytywnej oraz psychologii motywacji, psychoanalizy i jej wkładu we współczesną pedagogikę, koncepcji przywództwa, w szczególności profilaktyki o charakterze rówieśniczym i liderskim, koncepcji kapitału społecznego, rozumianego jako poziom zaufania w relacjach społecznych.