Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Szanowni Państwo, w przedświątecznej aurze serdecznie zapraszamy do udziału w 8-godzinnym szkoleniu

 

Termin szkolenia: 11 grudnia 2021 r. (sobota), od godz. 9:00

 

Autorka programu i prowadząca zajęcia:

Bożena Piotrowska – specjalistka z zakresu terapii pedagogicznej, metod aktywizujących, rytmiki i edukacji muzycznej, sztuki, edukator Nowej Szkoły; animator stowarzyszenia KLANZA; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z pedagogiki zabawy, profilaktyki muzycznej, muzykoterapii i Metody Dobrego Startu

 

Treści kształcenia:

  • Praktyczne zapoznanie z metodą
  • Metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych
  • Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi
  • Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej
  • Sposoby i możliwości wykorzystania muzyki klasycznej
  • Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe