Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Awans zawodowy nauczyciela

Cel szkolenia

  • praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela

Program szkolenia

  • Zmiany w awansie zawodowym wprowadzone w 2022 roku
  • Czy awans zawodowy to szansa na rozwój?
  • Mentor - opiekun stażu w nowej skórze, czy inspirujący przewodnik?
  • Jak się uczą dorośli - cykl Kolba
  • Mentor czy coach? - kogo potrzebuje nauczyciel i szkoła

Prowadzący szkolenie

Krzysztof Durnaś – ekspert z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą; coach, trener, mediator, interwent kryzysowy, pracujący w nurcie praktycznej psychologii motywacji. Posiada certyfikowane uprawnienia: międzynarodowy certyfikat AQR badający odporność psychiczną MTQ48; certyfikat International Values Consultant – Lambent Coaching (praca z wartościami), certyfikat Międzynarodowego Konsultanta MindSonar. W ramach ruchu innowacyjnego otrzymał tytuł Lidera w edukacji oraz Kreatora Innowacji. Autor szkoleń dla nauczycieli z zakresu współpracy
z rodzicami, coachingu w szkole, oceniania kształtującego i mediacji rówieśniczej. Wieloletni dyrektor szkoły.


Organizacja

Szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej 9 grudnia 2022 (piątek), o godz. 16:00

Zapraszamy do siedziby Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.