Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Drodzy Państwo, Szanowni uczestnicy IV Regionalnej Konferencji Razem w lokalnej współpracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Każde dziecko jest zdolne. Wzmacniajmy talenty!

Kierujemy raz jeszcze serdeczne podziękowania za tak liczną obecność Państwa, potwierdzającą nasze wcześniejsze nadzieje, że uda nam się stworzyć w Świdnicy kolejne znaczące wydarzenie edukacyjne. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że możliwość wymiany myśli i spotkanie z wiedzą na możliwie najwyższym poziomie zaowocują pomysłami i rozwiązaniami, które uczynią szkołę w naszym regionie lepszą, mądrzejszą i bardziej przyjazną - nam i uczniom.
       Przypominamy wybrane, najważniejsze tezy wystąpień zaproszonych ekspertów, co, mamy nadzieję, skłoni Państwa do kontynuacji własnych przemyśleń i nowych twórczych rozwiązań praktycznych.

 

Marek Szurawski - Talent w domu i w szkole. Odkryć, rozwinąć i razem rosnąć

         Odkrycie talentów ucznia (i każdego z nas) jest dzisiaj nie tylko potrzebą, ale koniecznością. Świadomość własnych uzdolnień i przeznaczenia, i wynikająca zeń odpowiedź na pytanie „Kim jestem?” może okazać się najskuteczniejszym remedium na stres zbliżających się czasów. Żyjąc w nowej rzeczywistości, w której „jedyną stałą będzie zmiana” i która już puka do drzwi będziemy potrzebować niezwykłej elastyczności umysłowej i potężnych rezerw równowagi emocjonalnej, z konieczności ucząc się rzeczy nowych i porzucając stare, i nieprzerwanie szukając pomysłów na siebie.

 

Tomasz Bilicki - Jak budować relacje z uczniami, oparte na ich talentach

        Żeby nauczyć Jasia matematyki, nauczyciel winien bardzo dobrze znać siebie, potem Jasia i na końcu trochę matematyki. Winniśmy wiedzieć, że podstawą edukacji są relacje, których obecne młode pokolenie jest wbrew pozorom spragnione w równej mierze, co uczciwości i szacunku. Że szkoła winna być obszarem doświadczania, w którym nauczyciel nie uczy, ale sprawia, że uczniowie się uczą. I że tę szkołę możemy zmieniać SAMI, nie czekając na decyzje i programy odgórne.

 

prof. dr hab. Jan Miodek - Moc słowa, czyli jak pomóc dziecku wznieść się ponad przeciętność

        Zważajmy na słowa, bo mają ogromną moc. Moc stwarzania, moc percepcyjną, perswazyjną, terapeutyczną i takiego a nie innego widzenia świata. Kojące słowo może uzdrowić, wspierające – rozwinąć, złe, agresywne – zabić. Język, jakiego używamy, forma naszych myśli wyznacza granice naszego świata i nas tworzy. Nie powinniśmy pozwolić, aby młode pokolenie nasiąkało niszczącą metaforyką, nieetyczną językową agresją (hejtem), charakterystyczną dla dzisiejszej komputerowej rzeczywistości i świata wirtualnego. Nie odchodźmy od zasady „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

 

dr Marek Kaczmarzyk - Szkoła jako miejsce kreacji różnorodności memetycznej

        Mowa to językowa proteza doświadczenia. Słysząc jakąś historię nasze mózgi odbierają opisywane fakty, zdarzenia jak własne doświadczenie. Ewoluują nie tylko cechy biologiczne, ale również składowe kultury (memy), które w tym procesie pozwalają lepiej przystosować się jednostce (zdobyć nowe kompetencje). Tak jest również w szkole, którą możemy uważać za memosferę (infosferę) i w której rodzą się kompetencje. Trzeba pamiętać o różnicy między „wiem”, a „potrafię”, o tym że memotyp ucznia to „dom-szkoła-grupa rówieśnicza” i że w każdym z tych środowisk kompetencje młodego człowieka są różne. Im bardziej więc różnorodna szkołą, tym lepiej.


            Życzymy przepięknych wakacji i pełnego wypoczynku, jaką daje zanurzenie się w uzdrawiającej mocy Natury i życzliwa, odwzajemniana serdeczność otaczających ludzi.

 

- Firma Doradczo-Szkoleniowa, wykładowcy, organizatorzy.

 

__________________________________________________________

Wykłady poprowadzili:

Marek Szurawski – dziennikarz, tłumacz, szkoleniowiec; ekspert w zakresie nowoczesnych technik zapamiętywania i aktywizujących metod uczenia (się), twórczego myślenia w szkole i na co dzień, budzenia entuzjazmu  w sobie i w innych, członek Rady Programowej Instytutu Nowoczesnej Edukacji, certyfikowany trener programu Butterfly Universe Projekt Tony`ego Buzana, autor programów szkoleniowych dla firm, przedsiębiorstw i szkół wyższych oraz instytucji unijnych, autor bestsellerowych publikacji dotyczących treningu pamięci, twórca i współorganizator otwartych Memoriad Szkolnych i Mistrzostw Polski w Zapamiętywaniu, zasłużony żeglarz
i marynista, muzyk.

 

Tomasz Bilicki – pedagog, manager, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy, badacz w dziedzinie psychologii pozytywnej, psychologii motywacji, psychoanalizy i jej wpływu na współczesną pedagogikę, przywództwa i kapitału społecznego, szkoleniowiec prowadzący warsztaty i wizyty studyjne (Finlandia, Wielka Brytania, USA, Włochy, Portugalia, Rosja, Szwecja), prezes Zarządu Fundacji Innopolis oraz koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży, twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego Motivation Punch, ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

 

dr Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk, propagator  dydaktyki ewolucyjnej, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii, inicjator i współorganizator Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, odbywającego się rokrocznie na UŚ; autor licznych publikacji z zakresu neurodydaktyki, podręczników szkolnych oraz podstawy programowej
dotyczącej edukacji przyrodniczej.

 

prof. dr hab. Jan Miodek – słynny polski językoznawca i gramatyk normatywny, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego i wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UWr., członek Komitetu Językoznawstwa PAN, członek Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN, niestrudzony popularyzator wiedzy o języku polskim w mediach lokalnych, ogólnopolskich i o zasięgu międzynarodowym, doktor honoris causa uczelni w kraju i za granicą, laureat prestiżowych nagród i odznaczeń, autor licznych publikacji promujących polszczyznę normatywną.