Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

Program szkolenia:

 1. AAC – wprowadzenie do zagadnienia
  • Kompetencja językowa vs. kompetencja komunikacyjna
  • Co to jest AAC
  • Warunki wprowadzenia AAC u osób ze spektrum autyzmu
  • Systemy AAC (PCS, PECS, Piktogramy, Symbole Araasac, Symbole Widgit, Makaton, MÓWik, Kod kolorów – kod Fitzgeralda)
 2. Rozwijanie kompetencji językowych osób ze spektrum autyzmu
 3. Terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym
 4. Czytanie uczestniczące
 5. Podstawy polskiego języka migowego
 6. Wsparcie mowy i komunikacji u osób z ASD
 7. AAC w terapii przywracania umiejętności skutecznego  porozumiewania się

Prowadzący:

Agnieszka Kossowska – doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC), wykładowca opolskiej uczelni wyższej, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST", członek zarządu Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych, autorka wielu publikacji, m.in. bestsellerowej książki o niepełnosprawności Duże sprawy w małych głowach oraz bloga Dzielny Franek.

Monika Andrzejewska – psycholog i terapeuta dzieci i młodzieży, twórca CTM Centrum Terapii Mutyzmu; prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją; zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu selektywnego, depresji, oddziaływań psychologicznych na rzecz dzieci z zaburzeniami mowy; zajmuje się szerzeniem świadomości społecznej na temat mutyzmu selektywnego w Polsce; prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym i dzieci nieśmiałych.

Olgierd Kosiba tłumacz i wykładowca języka migowego; autor niekonwencjonalnych metod
w dziedzinie nauczania języka migowego; prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”; właściciel i pomysłodawca największej w Polsce i Europie encyklopedycznej platformy edukacyjnej do nauki polskiego języka migowego MIGAJ.EU.

Aleksandra Włodarczak – tłumaczka i wykładowczyni polskiego języka migowego; ekspert
ds. dostępności w opiece farmaceutycznej, praw pacjenta, komunikacji klinicznej z g/Głuchym
i słabosłyszącym pacjentem oraz edukacji zdrowotnej osób g/Głuchych i słabosłyszących; biegła
w zakresie działań operacyjnych policji ds. osób g/Głuchych; mediator ze specjalnością: mediacje w PJM przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.