Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZMIANY PODATKU VAT OD 01.01.2014 r.

Zapraszamy do udziału w 7-godzinnym szkoleniu.

Program zajęć:

1. Nowe zasady powstania obowiązku podatkowego;

 • nowa zasada generalna - moment dokonania dostawy lub wykonania usług;
 • świadczenia o charakterze ciągłym;
 • zasada szczególna - zapłata;
 • zasada szczególna - otrzymanie faktury;
 • rozliczanie usług budowlanych, drukarni, wydawnictw ze względu na status nabywcy;
 • media (energia, woda, ścieki, telekomunikacja), najem, leasing;
 • zaliczka, zadatek, przedpłata i rata - wyłączenie opodatkowania zaliczek;
 • eksport i import towarów;
 • import usług.

2. Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania;

 • nowa definicja podstawy opodatkowania;
 • składniki podstawy opodatkowania;
 • świadczenia nieodpłatne;
 • korekta podstawy opodatkowania.

3. Zmiana momentu odliczania podatku naliczonego;

 • definicja podatku naliczonego;
 • warunek nabycia prawa do odliczenia;
 • terminy odliczania podatku naliczonego;
 • nowe zasady rozliczania podatku naliczonego od WNT;
 • zmiany dotyczące rozliczania nabycia samochodów.

4. Ustawowe zasady fakturowania;

 • definicja faktury i faktury elektronicznej;
 • zasady wystawiania faktur: obowiązek fakturowania a wystawianie faktur na żądanie;
 • elementy obowiązkowe faktur;
 • terminy wystawiania faktur - podstawowe i szczególne;
 • faktury korygujące;
 • duplikaty, noty korygujące;
 • zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej.

5. Pozostałe zmiany;

 • zmiany w zakresie stawki 0% w zaliczkach dotyczących eksportu towarów;
 • zmiany w zakresie stosowania stawki zw: towary używane;
 • nowe zasady zwolnienia podmiotowego.

6. Pytania.

 

Prowadząca zajęcia: Bronisława Jastrzębska - doradca podatkowy, praktyk, wieloletni wykładowca i pracownik naukowy Akademii Ekonimicznej w Katowicach, uczestniczka programu międzynarodowego z dziedziny zarządzania strategicznego, współautorka książek oraz publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego.

Zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • poczęstunek

Zgłoszenia i informacje:

 • zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
 • przyjmujemy propozycje zagadnień do omówienia z wykładowcą;
 • szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • oferujemy możliwość organizacji szkolenia dedykowanego dla indywidualnego odbiorcy.