Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W ASPEKCIE ZNOWELIZOWANEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapraszamy do udziału w 5-godzinnym seminarium.
 
Program zajęć:
 
1. Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia, omówienie zakresu, zarys Prawa Ochrony Środowiska;
2. Prezentacja urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska na szczeblu rządowym i wojewódzkim; wybrane akty prawne stosowane w zarządzaniu środowiskiem;
3. Raporty Ocen oddziaływania na środowisko;  obowiązki firm korzystających ze środowiska; pozwolenia zintegrowane;
4. Monitoring środowiska;
5. Przykłady projektów środowiskowych;
6. Podsumowanie szkolenia.
 
Prowadzący zajęcia: dr inż. Łukasz Szałata - Kierownik Zakładu Naukowo-Dydaktycznego Ekologistyki w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry, członek Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej; prezes Stowarzyszenia Eko-Biegły; specjalista w zakresie opracowywania i kompleksowego wdrażania projektów edukacyjnych i badawczych, opracowań i analiz dotyczących różnych obszarów ochrony środowiska naturalnego; autor licznych publikacji z zakresu ekonomii, inżynierii i ochrony środowiska.