Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI I MAJĄTKIEM SZKOŁY

Program seminarium:

 • Finanse publiczne
 • Majątek szkoły czy komunalny?
 • Upoważnienie do dysponowania majątkiem
 • Ewidencja majątku - środków trwałych i zapasów magazynowych
 • Inwentaryzacja
 • Majątek obcy w szkole – zasady użytkowania i dokumentowania

Prowadzący zajęcia: Antoni Jeżowski – profesor nadzwyczajny, doktor nauk ekonomicznych; doświadczony wykładowca akademicki; ekspert  Sieci Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacyjnej; członek zespołu ds. Monitorowania Reformy Oświaty; członek w organizacjach zawodowych: European Experts Network of Economics of Eduaction, Munich, European Commission; badacz wpisany na listę European Expert Network on Econimic of Education w USA; ekspert kluczowy w programie PHARE 2001 i PHARE 2002 – Restrukturyzacja Zasobów Ludzkich; autor licznych publikacji nt. zarządzania placówką oświatową i  finansowania zadań oświatowych; stały współpracownik miesięcznika dla Kierowniczej Kadry Oświatowej „Dyrektor Szkoły”.

Zgłoszenia i informacje:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiscie, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy 
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają:
  • autorskie opracowanie materiałów szkoleniowych
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • poczęstunek (kawa/herbata, ciastka)