Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZADANIA ZAWODOWE DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO

DYREKTOR SZKOŁY JAKO ORGANIZATOR WSPÓŁPRACY WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ.

Program zajęć:

 • Potrzeba przywództwa
  • Przywództwo – sposoby rozumienia pojęcia
  • Wymiary przywództwa               
  • Przywództwo a zarządzanie
  • Lider a Menedżer
 • Przywództwo edukacyjne
  • Zasady wzorcowego przywództwa edukacyjnego
 • Skuteczne przywództwo edukacyjne
  • Cechy skutecznego przywódcy
  • Sposoby działania skutecznego przywódcy
 • Zadania zawodowe dyrektora szkoły w kontekście przywództwa edukacyjnego

Prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak - pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego; przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, członek Rady Naukowej Teacher Education Policy in Europe; kierownik i ekspert w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych; wśród zainteresowań jedno z czołowych miejsc zajmuje problematyka edukacji w Polsce i na świecie oraz problematyka nauczyciela, zawodu nauczyciela i kształcenia nauczycieli. Od 2004 r. prowadzi prace badawcze nad problematyką przywództwa w edukacji; zainicjowała w 2010 r. organizację ogólnopolskich konferencji z udziałem gości zagranicznych z cyklu „Przywództwo – Edukacja – Zarządzanie”; autorka ponad stu pięćdziesięciu prac naukowych, legitymująca się wybitnym dorobkiem w zakresie pedeutologii i pedagogiki szkoły.

Informacje i zgłoszenia:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • Uczestnicy otrzymają autorsko opracowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Oferujemy poczęstunek (kawa/herbata, ciastka).