Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

WYBRANE ASPEKTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WE WCZESNEJ DIAGNOZIE I INTERWENCJI TERAPEUTYCZNEJ

Zapraszamy do udziału w 5-godzinnym seminarium.

Program zajęć:

 • Wprowadzenie i podstawy teoretyczne integracji sensorycznej
 • Proces integracji sensorycznej w rozwoju dziecka
 • Co może dezorganizaować pracę naszego mózgu?
 • Charakterystyka zmysłów - układ przedsionkowy, proprioceptywny
  i dotykowy
 • Odruchy i ich znaczenie w rozwoju dziecka
 • Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych na umiejętności szkolne dziecka
 • Standardy diagnozy integracji sensorycznej
 • Rodzaje zaburzeń procesów sensorycznych
 • Problemy rozwojowe - wczesne rozpoznanie i interwencja

Prowadząca zajęcia: Joanna Wylęga – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista ds. wspierania rozwoju małego dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej. Specjalizuje się w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnej diagnozie zaburzeń rozwojowych dziecka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne ukierunkowane na korekcję i kompensację zaburzonych funkcji oraz zajęcia terapeutyczne z zakresu SI; prowadzi warsztaty i szkolenia z grupami zawodowymi oraz rodzicami uczniów.

Organizacja zajęć:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
 • Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób