Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM

Cel kursu: zdobycie umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym we wczesnych okresach rozwojowych oraz realizacji kształcenia założonego w programie nauczania na kolejnych etapach edukacji.

Program kursu:

1. Pedagogika specjalna;

2. Elementy psychologii klinicznej małego dziecka;

3. Wczesny autyzm dziecięcy;

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem;

5. Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem;

6. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna;

7. Metody komunikacji alternatywnej;

8. Stymulacja rozwojowa psychoruchowa małego dziecka.