Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Trening umiejętności społecznych w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu

Cel szkolenia: poznanie metod rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży


Dzięki szkoleniu Uczestnicy/ Uczestniczki:

  • poznają rolę umiejętności społecznych w życiu człowieka
  • poznają etapy rozwoju społecznego dziecka (okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania)
  • dowiedzą się, jaka jest specyfika społeczno-emocjonalna u dzieci ze spektrum autyzmu (ASD)
  • poznają specyfikę społeczno-emocjonalną u dzieci z FASD, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną i pogłębią swą wiedzę w tym zakresie
  • zdobędą podstawy zasad prowadzenia TUS (Dobre praktyki)
  • poznają profesjonalne narzędzia TUS w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga i nabędą umiejętności zastosowania ich w praktyce


Prowadzący szkolenie: Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy; pedagog i terapeuta osób uzależnionych, z problemami psychicznymi, sprawców i ofiar przemocy; trener umiejętności społecznych; twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MOTIVATION PUNCH; ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z; koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży; członek dwóch amerykańskich organizacji branżowych: International Critical Incident Stress Foundation oraz Association for Middle Level Education