Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kompleksowa terapia ręki I, II i III stopnia. Diagnoza. Terapia. Warsztat. Grafomotoryka

30-godzinny kurs nadający uprawnienia terapeuty ręki


Cele kursu:

Uczestnik kursu:

 • zdobędzie wiedzę opartą na neurorehabilitacji, przydatną w diagnozie i terapii dzieci oraz osób dorosłych
 • zdobędzie wiedzę z zakresu zaburzeń i usprawniania motoryki małej
 • zapozna się z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i wpływem na rozwój manualny i grafomotoryczny
 • dokona analizy wybranych pomocy i programów edukacyjnych pod kątem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki
 • nabędzie umiejętność diagnozowania i terapii napięcia mięśniowego
 • nauczy się przeprowadzania ćwiczeń w celu usprawniania motoryki małej u osób zdradzających deficyty manualne w różnych okresach życia
 • nabędzie umiejętność optymalizacji ćwiczeń w aktywnościach grafomotorycznych
 • nauczy się wykorzystywania akcesoriów grafomotorycznych
 • zdobędzie nowe kompetencje społeczne – współpracy z innymi specjalistami i rodziną

Program kursu zawiera treści kształcenia, m. in.:

 • elementy anatomii kończyny górnej a rozwój jej sprawności
 • diagnoza w zakresie sprawności ręki
 • rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki
 • nauka otwierania ręki spastycznej
 • rola wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki
 • wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki
 • omówienie zasad konstruowania programu terapii -  ICF w tworzeniu planu terapii ręki
 • sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki
 • elementy terapii lustrzanej w terapii ręki
 • zasady wprowadzenia umiejętności samoobsługowych
 • analiza i przykłady wykorzystania zabaw i zabawek w terapii ręki
 • przykłady zabaw i ćwiczeń praktycznych trenujących sprawność manualną ręki, m. in. nauka obierania owoców, smarowania chleba, otwierania butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce
 • nauka mobilizacji/masażu struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym, struktur - przedramienia z podwyższonym i z obniżonym napięciem mięśniowym
 • przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki - diagnoza
 • rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka -  elementy wpływające na grafomotorykę
 • rodzaje chwytów podstawowych i pisarskich. cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu
 • nieustalona stronność – jak wyznaczyć rękę dominującą

Autorka programu i prowadzenie kursu:


dr hab. Emilia Mikołajewska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy; praktyk i naukowiec, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT-Bobath; wynalazca w dziedzinie wózków dla osób z niepełnosprawnościami, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. Autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym Terapia ręki. Diagnoza i terapia, Terapia ręki – warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw.

Formularz poczty