Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Terapia ręki I i II stopnia. Diagnoza, terapia, warsztat

Cel kursu:

 • zrozumienie, jaki wpływ na kończyny górne ma prawidłowa postawa ciała
 • nabycie umiejętności rozpoznawania prawidłowej postawy stojącej, siedzącej
 • nabycie umiejętności diagnozowania napięcia mięśniowego dla prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego
 • zdobycie umiejętności przeprowadzania ćwiczeń w celu usprawniania małej motoryki

 

Program kursu:

 1. Elementy anatomii kończyny górnej
 2. Rozwój sprawności kończyny górnej
 3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki
 4. Rola wybranych odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki
 5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki
 6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki
 7. Diagnoza w zakresie sprawności ręki:

        - napięcie mięśniowe            
        - siła mięśniowa
        - czucie głębokie
        - zakresy ruchu
        - czucie powierzchniowe

    8. Wprowadzenie do grafomotoryki:

        - rozwój chwytu pisarskiego
        - optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych

    9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki
    10. Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki
    11. Elementy terapii lustrzanej
    12. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki
    13. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki


Zajęcia praktyczne:

 • nauka otwierania ręki spastycznej
 • nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce
 • nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce
 • nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce
 • nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej
 • nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki
 • nauka wiązania sznurowadła jedną ręką
 • nauka mobilizacji /masaż/ struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym
 • nauka mobilizacji /masaż/  struktur przedramienia z podwyższonym napięciem mięśniowym
 • nauka mobilizacji /masaż/ struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem mięśniowym
 • zabawy trenujące sprawność manualną ręki
 • elementy terapii lustrzanej

 

Prowadząca zajęcia

dr hab. Emilia Mikołajewska – prof. w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu; wynalazca w dziedzinie wózków dla osób z niepełnosprawnościami, recenzent wniosków grantowych, członek Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. Autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym Terapia ręki. Diagnoza i terapia, Terapia ręki – warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw.