Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

TERAPIA DZIECKA Z MUTYZMEM SELEKTYWNYM (II etap)

mutyzm

Dla kogo: II etap wyposaża do prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem i wspierania ich rodzin. Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy - psychiatrów, logopedów, pedagogów, nauczycieli.

Program szkolenia:

  1. Diagnostyka mutyzmu oraz zaburzeń lękowych – ćwiczenia. Formularz wywiadu CTM
  2. Warsztat budowania relacji z dzieckiem z mutyzmem
  3. Zasady prowadzenia terapii grupowej dzieci z zaburzeniami lękowymi
  4. Techniki terapeutyczne – ćwiczenia
  5. Projektowanie systemów żetonowych – terapia indywidualna i grupowa
  6. Analiza materiału filmowego: wywiady z rodzinami z Polski, nagrania wideo z procesu terapeutycznego
  7. Studia przypadków dzieci: analiza

Prowadząca zajęcia: Monika Andrzejewska – psycholog i terapeuta dzieci i młodzieży, twórca CTM Centrum Terapii; prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją; zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu selektywnego, depresji, oddziaływań psychologicznych na rzecz dzieci z zaburzeniami mowy; zajmuje się szerzeniem świadomości społecznej na temat mutyzmu selektywnego w Polsce; prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym i dzieci nieśmiałych.