Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Teorie wychowania i motywacji – aspekty praktyczne

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników ośrodków wychowawczych oraz wszystkich zainteresowanych osób.

 Program szkolenia:

  1. Relacje między teoriami (dyskursami) a własną praktyką pedagogiczną.
  2. Wychowanie dziecka w perspektywie współczesnych kierunków pedagogicznych.
  3. Wychowanie a socjalizacja, kształcenie, edukacja.
  4. Biologia czy kultura? – szkoły psychologii współczesnej.
  5. Zachowanie człowieka a czynniki osobiste i sytuacyjne.
  6. Motywacja, czy popędy i instynkty?
  7. Eksperymenty psychologiczne dotyczące motywacji – wyniki i interpretacje.
  8. Teorie wychowania i teorie motywacji – rekomendacje do codziennej pracy nauczyciela.

Czas trwania: 12 godzin


Zajęcia prowadzi:

Tomasz Bilicki - członek Stowarzyszenia Project Management Polska i International Project Management Association; akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich; członek Zespołu Prawa i Monitoringu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; członek wielu rad i komisji eksperckich; inicjator i współautor wielu rozwiązań systemowych; doświadczony szkoleniowiec