Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMPUTEROWE W DYDAKTYCE

Program warsztatów:

 • Wprowadzenie do zastosowania technologii cyfrowych w dydaktyce
 • Internet jako źródło cyfrowych zasobów edukacyjnych
 • Wprowadzenie do narzędzi Google
 • Wykorzystanie portali społecznościowych w dydaktyce na przykładzie Facebooka
 • Możliwości użycia telefonów komórkowych w dydaktyce
 • Przegląd, testowanie i omówienie użytecznych stron internetowych do wykorzystania na lekcji
 • Umiejętność programowania jako podstawowa kompetencja XXI w -wykorzystanie na lekcjach przedmiotów ścisłych i przyrodniczych
 • Google Earth - uniwersalne narzędzie edukacyjne
 • GapMinder - analiza danych
 • Strony i programy do pracy i zabawy z treściami i wiedzą - TimeLine, StoryBird, Tagxedo, MindMap
 • Gry w edukacji - wykorzystanie platform edukacyjnych i programów
 • Cyfrowe laboratoria przyrodnicze i wirtualne laboratoria
 • Narzędzia do zarządzania klasą w trakcie lekcji
 • Wykorzystanie Lego Mindstorm w dydaktyce

Prowadzący zajęcia: dr Jacek Francikowski – specjalista w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych
w pracy zawodowej nauczyciela, autor licznych publikacji naukowych.

Zgłoszenia i informacje:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy