Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

SZACHY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JAKO GRA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ UCZNIÓW

Opis celów w postaci zoperacjonalizowanej

Uczestnik szkolenia

 • zna i poprawnie stosuje zasady gry w szachy
 • potrafi podać edukacyjne i rozwojowe korzyści wynikające z gry w szachy
 • zna i poprawnie stosuje metody pracy z dziećmi nad szachami
 • zna i stosuje notację szachową
 • obsługuje zegar szachowy
 • obsługuje komputerowe programy szachowe,
 • prowadzi towarzyskie turnieje szachowe dla dzieci oraz rozstrzyga proste nieporozumienia w grze dzieci
 • prowadzi zajęcia szachowe w oparciu o gotowy podręcznik oraz o prezentacje multimedialne

Program szkolenia

 1. Edukacyjne i rozwojowe korzyści wynikające z gry w szachy w wieku wczesnoszkolnym.
 2. Zasady gry w szachy.
 3. Ogólna metodyka nauczania gry w szachy.
 4. Sposoby wykładu zasad gry oraz podstawowych motywów taktycznych.
 5. Sposoby prezentacji przykładów szachowych obrazujących teorię.
 6. Zadania kształcące umiejętności młodych szachistów. Rola nauczyciela
  w procesie rozwiązywania zadań.
 7. Rola zadań domowych w procesie nauczania gry w szachy.
 8. Prowadzenie turniejów szachowych w ramach zajęć w grupie.
 9. Programy i bazy komputerowe w nauczaniu szachów.
 10. Wykorzystanie w pracy z dziećmi dostępnych w Internecie stron i materiałów szachowych.
 11. Zasady notacji szachowej.
 12. Obsługa zegara szachowego.
 13. Struktura tytułów i kategorii szachowych. Ranking polski i międzynarodowy.
 14. Innowacyjne materiały edukacyjne na przykładzie gry Raindropchess.
 15. Warsztaty z przykładowymi lekcjami początkowego nauczania szachów (tematy: szachownica, początkowe ustawienie bierek, pionek, wieża, skoczek, szach, mat).
 16. Warsztaty z przykładowymi bardziej zaawansowanymi lekcjami nauczania gry w szachy dotyczącymi motywów taktycznych (podwójny atak, klamra, atak z odsłony, usunięcie obrońcy, odciągnięcie obrońcy, przeciążenie obrońcy).
 17. Szachy w korelacji z matematyką i logiką. Przykłady szachowych zadań matematycznych, logicznych i mnemotechnicznych (np. sumowanie wartości bierek, zadania związane z geometrią szachownicy: liczenie odległości do poszczególnych pól, operowanie koordynatami szachownicy jako modelem układu współrzędnych, dedukcja w zagadkach szachowych Sherlocka Holmesa, różne formy treningu pamięci z wykorzystaniem szachów).

Opis form i metod realizacji

Formy pracy: frontalna, indywidualna, grupowa oraz w parach. Wykład wzbogacony prezentacjami multimedialnymi. Dyskusja.
Praca z podręcznikiem autorskim. Filmowanie gry szachowej. Zadania treningowe przy szachownicy. Metoda projektu (organizacja turnieju szachowego).

Prowadzący zajęcia

Marcin Korzekwa - sędzia szachowy, instruktor sportu ze specjalnością: szachy, autor książek szachowych dla dzieci „Kraina Szachów 1” oraz „Kraina Szachów 2”.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji na szkolenie.

 

do (adres email)
Nazwa szkolenia
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na szkolenie, według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833) tak

Przepisz kod z obrazka