Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DO WARTOŚCI 14 000 EURO

Program szkolenia:

 • Podstawa prawna;
 • Procedura udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro;
 • Umowy i rejestr zamówień do 14 000 euro;
 • Zakaz dzielenia zamówień na części - najczęstszy błąd zamawiającego;
 • Faktura - podstawa rozliczenia i roszczeń wykonawców;
 • Rejestr zamówień podprogowych;
 • Obowiązek sprawozdawczości;
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji zamówień do wartości 14 000 euro;
 • Realizacja zasady jawności postępowania;
 • Zapytanie o cenę - alternatywa trybu

Kompetencje prowadzącego zajęcia: Wojciech Skomorucha - trener, certyfikowany lider KPA, specjalista ds. kontroli projektów unijnych w zakresie Zamówień Publicznych w ramach realizacji programów unijnych;

Zgłoszenia i informacje:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • Oferujemy możliwość organizacji szkolenia dedykowanego dla indywidualnego odbiorcy