Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

SEKSUALNOŚĆ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I SPEKTRUM AUTYZMU

Program zajęć:

  • Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
  • Dojrzewanie jako etap na drodze do dorosłości z intelektualną niepełnosprawnością i ASD:

- dojrzewanie płciowe

- jak uniknąć niewłaściwych reakcji młodzieży na przejawy dojrzewania płciowego?

- jak rozmawiać z młodzieżą na temat dojrzewania? (miesiączka, wizyta u ginekologa, polucje nocne u chłopców i wiele innych)

- od rozkwitu potrzeby seksualnej do aktywności seksualnej

- specyfika związków uczuciowych

  • Potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem - prawidłowe oraz nieprawidłowe formy jej ekspresji. Norma i patologia w zachowaniach seksualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem.
  • Jak reagować na przejawy seksualności młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniając warunki ich życia?

- zainteresowanie tematyką seksualną, pornografią

- masturbacja

- dążenie do zaspokajania potrzeby seksualnej poprzez podejmowanie współżycia seksualnego

- zachowania odbiegające od normy

  • Jak rozwijać świadomość seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem? Jak nauczyć kontroli własnych zachowań? – rola wychowania seksualnego w domu rodzinnym, instytucji.
  • Jak włączyć edukację seksualną w szkolne zajęcia z osobami niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem?
  • Osoba z niepełnosprawnością, autyzmem jako ofiara lub sprawca wykorzystywania seksualnego. Rola profilaktyki na różnych etapach życia. Realizacja zajęć profilaktycznych w placówce.
  • Jak współpracować z rodzicami podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem? Porady praktyczne.

Prowadząca zajęcia: dr n. hum. Izabela Fornalik - pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, wykładowczyni, realizuje zajęcia dydaktyczne na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (kieruje Zespołem ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością) . Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, komunikujące się AAC, z niepełnosprawnością ruchową). Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.: „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” W Stowarzyszeniu „Bardziej Kochani” oraz w Fundacji JiM w Łodzi prowadzi punkt konsultacyjny (dotyczący seksualności) dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

 

Formularz zgłoszeniowy