Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Rozwój osobisty nauczycieli

  • Accelerated Learning - Potrzeba większej skutecznosci uczenia się
  • Diagnoza talentów osobistych nauczyciela
  • Mistrzostwo osobiste jako droga do samodoskonalenia, osiągania ważnych celów i kształtowania własnej drogi życiowej
  • Stres w pracy nauczyciela
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowem nauczyciela