Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

Program zajęć:

  • Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole
  • Umiejętności nauczycieli w sytuacjach zachowań agresywnych uczniów/wychowanków
  • Radzenie sobie z negacją, krytyką, postawą roszczeniową i bierną agresją uczniów i rodziców
  • Skuteczna komunikacja w obliczu problemów wychowawczych i sytuacji trudnych
  • Rozwiazywanie problemów wychowawczych poprzez efektywne motywowanie rodziców do współpracy i umiejętne przekazywanie informacji trudnych
  • Utrzymanie autorytetu w sytuacjach trudnych, skuteczne radzenie sobie ze stresem i emocjami

Prowadząca zajęcia: Renata Bibik - dr nauk humanistycznych; psycholog; wykładowca akademicki; specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej - resocjalizacji; terapeuta, psychoprofilaktyk i socjoterapeuta; trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu kształtowania kluczowych umiejętności interpersonalnych i wychowawczych; prowadzenia konsultacji indywidualnych oraz prowadzenia elementów terapii rodzinnej, a także przygotowania i prowadzenia edukacji psychologicznej - programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień i przemocy

Organizacja szkolenia:

  • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
  • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
  • Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób