Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Wpisy do rejestrów:

Zaświadczenie nr 28/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Zaświadczenie nr 2.02/00083/2005 o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

Zaświadczenie  Nr 3/2004 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy  jako Placówka Kształcenia Ustawicznego