Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Założenia projektu będą skoncentrowane wokół podnoszenia u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla zdolnosci do zatrudnienia oraz dla kontynuowania edukacji. W tym celu uczniowie otrzymają wsparcie w postaci:

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka

Zajęcia specjalistyczne:

 • logopedia
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia
 • zajęcia rewalidacyjne
 • terapia poprzez twórczy ruch i taniec
 • zajęcia z zakresu EEG Biofeedback

Zajęcia pozalekcyjne:

 • nowe metody nauczania jezyka polskiego
 • nowe metody nauczania języka angielskiego
 • poszukiwanie i wdrażanie nowych metod badawczych w obrębie przyrody
 • praktyczne i innowacyjne wykorzystanie narzędzi matematycznych
 • zastosowanie ICT w życiu codziennym
 • gry i zabawy edukacyjne
 • ekspresja kulturowa
 • zajęcia sportowe
 • edukacja europejska