Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W SZKOLE

Program szkolenia:

  • Pokolenie Y w świetle badań i opinii
  • Środowisko wychowawcze pokolenia Y
  • Wychowanie, profilaktyka, resocjalizacja czy motywacja?
  • Uczniowie a alkohol i narkotyki – jak reagować?
  • Działanie alkoholu i narkotyków – rachunek strat i korzyści
  • Używki a rodzina, hobby, szczęście, muzyka
  • Jak pracować nad swoim charakterem

Prowadzący zajęcia: Tomasz Bilicki - pedagog; wieloletni dyrektor ds. programowych Centrum Służby Rodzinie w Łodzi; przewodniczący Łódzkiego Panelu Ekspertów; inicjator i współautor pierwszego w Polsce Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wybranych Procedur Postępowania Wobec Niepełnoletnich Uczniów w Szkole; Prezes Zarządu oraz koordynator Ośrodka Wsparcia i Interwencji Fundacji Innopolis; absolwent i doktorant Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; absolwent licznych studiów podyplomowych m.in. mini MBA, MBA w zakresie marketingu i finansów, Public Relations, zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa, MSSTC, Executive Program in Social Entrepreneurship Stanford University (USA). Zajmuje się brandingiem i współpracą z mediami. Prowadził warsztaty i brał udział w wielu zagranicznych wizytach studyjnych: Finlandia, Wielka Brytania, USA, Włochy, Portugalia, Rosja. Odznaczenia: Złoty Krzyż Archidiecezji Łódzkiej, "za Zasługi dla Miasta Łodzi", Nagroda Miasta Łodzi.