Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

PRACA ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY Z WYKORZYSTANIEM METODY DULUTH

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym 15-godzinnym szkoleniu.

Adresaci szkolenia: pracownicy pomocy i integracji społecznej pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagodzy szkolni, psychologowie i inni zainteresowani.

Program szkolenia:

 • Nieużywanie przemocy, analiza przemocy fizycznej;
 • Zrozumienie używania przemocy jako taktyki kontroli;
 • Zastraszanie i onieśmielanie jako taktyki kontroli;
 • Przemoc emocjonalna a szacunek;
 • Zaufanie i wsparcie a izolowanie;
 • Szczerość, odpowiedzialność a zaprzeczanie, pomniejszanie, obwinianie;
 • Negocjacje i sprawiedliwość a wymuszanie i grożenie;
 • Program korekcyjno-edukacyjny "Duluth" dla kobiet, program "Partner";
 • Podstawy interwencji kryzysowej w przeciwdziałaniu przemocy;
 • Zjawisko wtórnej wiktymizacji;
 • Praca z osobą doznającą przemocy;
 • Praca grupowa z osobami doznającymi przemocy;
 • Mediacja wobec przemocy

Zgłoszenia i informacje:

 • zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
 • szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • oferujemy możliwość organizacji szkolenia dedykowanego dla indywidualnego odbiorcy.