Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Praca zdalna w dobie koronawirusa - wyzwanie dla pracowników i kierowników

Treści szkolenia OnLine:

  •  Funkcjonowanie człowieka w sytuacji zagrożenia: jak stres i lęk wpływają na zmiany w zakresie emocji, pamięci, uwagi, myślenia i motywacji
  • Specyfika pracy zdalnej: zmiany w komunikacji i organizacji pracy, specyficzne reakcje związane z kontaktem on-line
  • Rozpoznawanie sygnałów zmian w funkcjonowaniu pracowników: podstawowe informacje na temat objawów depresyjnych i lękowych
  • Zasady wprowadzania interwencji, udzielania pomocy: sposób przekazywania informacji i ich zakres, przekierowanie do innych instytucji lub źródeł informacji
 
Prowadząca:

Agnieszka Mościcka-Teske - dr n. hum. z zakresu psychologii. Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Psychoterapeutka szkoleniowa w nurcie Gestalt. Współtwórczyni i realizatorka projektów badawczych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy oraz programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych (komunikowanie się, asertywność, funkcjonowanie w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy. Twórczyni i realizatorka szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu, realizowanych we współpracy między innymi z Instytutem Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie, instytucjami samorządowymi, Państwową Inspekcją Pracy. Wykładowczyni Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi. Od 2004r. - Prezeska Stowarzyszenia Przeciw Przemocy w Pracy „Godność”. Biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.