Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Poprawa jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
  • Elementy diagnozy i terapii pedagogiczno-psychologicznej 
  • Funkcjonowanie dziecka z ADHD i zaburzeniami emocjonalnymi w szkole ­
  • Diagnoza i terapia dziecka autystycznego 
  • Modelowy system pomocy i profilaktyki dot. uczniów z dysleksją
  • Zasady edukacji dzieci z uszkodzonym słuchem 
  • Opieka nad dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi