Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Pomiar dydaktyczny i ocenianie w nauczaniu

  • Edukacyjna wartość dodana
  • Wykorzystanie metody EWD w szkołach ponadgimnazjalnych
  • Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych
  • Ocenianie kształtujące – szansą na efektywne uczenie się
  • Metoda portfolio w ocenianiu