Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO. PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ

Cel zajęć 
Po zajęciach uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania procesem kształcenia i projektowania edukacyjnego do planowania własnej pracy
 • wykorzystać wiedzę na temat roli kształtowania działań edukacyjnych podporządkowanych celom i opartych na danych uzyskanych w wyniku diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych do dobierania strategii i metod zarządzania zespołem nauczycieli
 • projektować proces edukacyjny na podstawie udokumentowanej skuteczności metod i strategii
 • ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

Tematyka zajęć  

 1. Skuteczność działań edukacyjnych w świetle badań i metaanaliz
 2. Wykorzystanie w praktyce wyników badań
 3. Własne obserwacje i refleksje nauczycieli jako źródło w planowaniu pracy
 4. Praca zespołu nauczycielskiego – wspólne kształtowanie programu, podejmowanie strategicznych decyzji
 5. Planowanie działań od wskazania końcowego efektu (Backward design)
 6. Kształcenie w celu „zrozumienia” nie tylko „zapamiętania”
 7. Planowanie dla uczenia się
 8. Proces doboru metod i strategii

 

Formy pracy:

Wykłady

Ćwiczenia w planowaniu zadań edukacyjnych

Prowadząca zajęciadr Grażyna Czetwertyńska -  adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; wieloletni kierownik Laboratorium Edukacyjnego Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; ekspert wiodący w projekcie systemowym MEN dotyczącym przygotowania podstawy programowej i programów dla uczniów polskich poza granicami kraju; współautor i wieloletni dyrektor programu „Szkoła z klasą”.